ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุริยา บุญญานุกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/03/2013
ปรับปรุง 26/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 251149
Page Views 283790
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบางหอย คลองน้อย ชัยบุรี 077-386634
2 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ คลองน้อย ชัยบุรี 077368721
3 โรงเรียนบ้านปลายศอก คลองน้อย ชัยบุรี
4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง คลองน้อย ชัยบุรี -077380227, 078828188
5 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี ชัยบุรี
6 โรงเรียนบ้านยวนปลา ชัยบุรี ชัยบุรี 077380286
7 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สองแพรก ชัยบุรี 0-7736-7095
8 โรงเรียนบ้านควนสินชัย ไทรทอง ชัยบุรี 077 – 380111
9 โรงเรียนบ้านควนสระ ไทรทอง ชัยบุรี 077 380239
10 โรงเรียนวัดสองแพรก ไทรทอง ชัยบุรี 077480001 / 0817872988
11 โรงเรียนบ้านบางปาน ไทรทอง ชัยบุรี
12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง คลองปราบ บ้านนาสาร
13 โรงเรียนบ้านคลองปราบ คลองปราบ บ้านนาสาร
14 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย ควนศรี บ้านนาสาร 0773 380225
15 โรงเรียนบ้านควนพรุพี ควนศรี บ้านนาสาร
16 โรงเรียนบ้านควนเนียง ควนศรี บ้านนาสาร
17 โรงเรียนวัดควนศรี ควนศรี บ้านนาสาร
18 โรงเรียนควนสุบรรณ ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
19 โรงเรียนบ้านโกงเหลง ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
20 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ควนสุบรรณ บ้านนาสาร
21 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ ทุ่งเตา บ้านนาสาร
22 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ทุ่งเตา บ้านนาสาร
23 โรงเรียนวัดวิเวการาม ทุ่งเตา บ้านนาสาร 0-7726-3372
24 โรงเรียนบ้านห้วยตอ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
25 โรงเรียนบ้านไสดง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
26 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
27 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
28 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร
29 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ท่าชี บ้านนาสาร 077-380117
30 โรงเรียนบ้านนาควน ท่าชี บ้านนาสาร
31 โรงเรียนบ้านยูงงาม ท่าชี บ้านนาสาร
32 โรงเรียนวัดท่าเจริญ ท่าชี บ้านนาสาร
33 โรงเรียนจงฮั้ว นาสาร บ้านนาสาร 077-341955
34 โรงเรียนบ้านนายาง นาสาร บ้านนาสาร
35 โรงเรียนพุทธยาศรม นาสาร บ้านนาสาร
36 โรงเรียนนาสาร นาสาร บ้านนาสาร 0-7734-1069
37 โรงเรียนวัดน้ำพุ น้ำพุ บ้านนาสาร
38 โรงเรียนบ้านดอนทราย น้ำพุ บ้านนาสาร
39 โรงเรียนบ้านยางอุง น้ำพุ บ้านนาสาร
40 โรงเรียนบ้านควนใหม่ น้ำพุ บ้านนาสาร 0-7734-8209
41 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง พรุพี บ้านนาสาร
42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี บ้านนาสาร
43 โรงเรียนบ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร 077925073
44 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ลำพูน บ้านนาสาร
45 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ลำพูน บ้านนาสาร
46 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ลำพูน บ้านนาสาร
47 โรงเรียนบ้านวังหิน เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
48 โรงเรียนบ้านกอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
49 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร
50 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ บ้านนาเดิม
51 โรงเรียนทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
52 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
53 โรงเรียนบ้านปากด่าน ท่าเรือ บ้านนาเดิม
54 โรงเรียนวัดปัฏนาราม ท่าเรือ บ้านนาเดิม
55 โรงเรียนวัดอินทการาม ท่าเรือ บ้านนาเดิม
56 โรงเรียนบ้านทรายทอง นาใต้ บ้านนาเดิม
57 โรงเรียนบ้านหนองเรียน นาใต้ บ้านนาเดิม
58 โรงเรียนบ้านดอนงาม นาใต้ บ้านนาเดิม 0-7725-2456
59 โรงเรียนบ้านคลองยา นาใต้ บ้านนาเดิม
60 โรงเรียนบ้านธารอารี บ้านนา บ้านนาเดิม
61 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ บ้านนา บ้านนาเดิม
62 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง บ้านนา บ้านนาเดิม
63 โรงเรียนบ้านสวยศรี บ้านนา บ้านนาเดิม
64 โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ พระแสง
65 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย บางสวรรค์ พระแสง
66 โรงเรียนบ้านหมาก บางสวรรค์ พระแสง
67 โรงเรียนบ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง 0-7736-8735
68 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ บางสวรรค์ พระแสง
69 โรงเรียนบ้านคลองโหยน บางสวรรค์ พระแสง
70 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์ พระแสง
71 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์ พระแสง
72 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์ พระแสง 077380124
73 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สาคู พระแสง
74 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สาคู พระแสง 077-926074
75 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สาคู พระแสง
76 โรงเรียนบ้านเมรัย สินปุน พระแสง 077326112
77 โรงเรียนบ้านควนนิยม สินปุน พระแสง
78 โรงเรียนประชาอุทิศ สินปุน พระแสง
79 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สินปุน พระแสง
80 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สินปุน พระแสง -
81 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สินเจริญ พระแสง
82 โรงเรียนบ้านบางรูป สินเจริญ พระแสง 0-7736-8243
83 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง สินเจริญ พระแสง 077-280091
84 โรงเรียนวัดบางกำยาน สินเจริญ พระแสง
85 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สินเจริญ พระแสง
86 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินเจริญ พระแสง
87 โรงเรียนบ้านบ่อพระ อิปัน พระแสง
88 โรงเรียนบ้านปลายสาย อิปัน พระแสง
89 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง อิปัน พระแสง 0-7736-9114
90 โรงเรียนบ้านไสขรบ อิปัน พระแสง 077368432
91 โรงเรียนบ้านบางหยด อิปัน พระแสง
92 โรงเรียนบ้านยูงทอง อิปัน พระแสง
93 โรงเรียน บ้านไสท้อน ไทรขึง พระแสง 0828041264
94 โรงเรียนบ้านไสดง ไทรขึง พระแสง 077-368281
95 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึง พระแสง 0-7736-8550
96 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 3 ไทรขึง พระแสง
97 โรงเรียนบ้านควนยอ ไทรขึง พระแสง
98 โรงเรียนวัดสามพัน ไทรขึง พระแสง 077-926016
99 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 ไทรขึง พระแสง
100 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น ไทรขึง พระแสง
101 โรงเรียนวัดบางพา ไทรโสภา พระแสง
102 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ไทรโสภา พระแสง 077368005
103 โรงเรียนบ้านประตูพลิก ไทรโสภา พระแสง
104 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ เคียนซา
105 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ บ้านเสด็จ เคียนซา
106 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ บ้านเสด็จ เคียนซา 077-380106
107 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) บ้านเสด็จ เคียนซา 077403018
108 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ บ้านเสด็จ เคียนซา
109 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด บ้านเสด็จ เคียนซา 0 - 7738 - 0109
110 โรงเรียนบ้านทับใหม่ บ้านเสด็จ เคียนซา
111 โรงเรียนบ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา
112 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต พ่วงพรมคร เคียนซา
113 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงพรมคร เคียนซา
114 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ พ่วงพรมคร เคียนซา 439133
115 โรงเรียนบ้านคลองโร พ่วงพรมคร เคียนซา (077) 439252
116 โรงเรียนบ้านบางดี พ่วงพรมคร เคียนซา
117 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงพรมคร เคียนซา
118 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี พ่วงพรมคร เคียนซา
119 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา พ่วงพรมคร เคียนซา
120 โรงเรียนบ้านไร่ยาว พ่วงพรมคร เคียนซา
121 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา พ่วงพรมคร เคียนซา 0-7743-9209
122 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี อรัญคามวารี เคียนซา 077-407200
123 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี อรัญคามวารี เคียนซา
124 โรงเรียนบ้านห้วยมุด อรัญคามวารี เคียนซา
125 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ อรัญคามวารี เคียนซา
126 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด เขาตอก เคียนซา
127 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี เขาตอก เคียนซา
128 โรงเรียนบ้านเขาตอก เขาตอก เคียนซา
129 โรงเรียนบ้านคลองจัน เขาตอก เคียนซา 0-7738-0100
130 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา
131 โรงเรียนอนุบาลเยาวเรศ เคียนซา เคียนซา
132 โรงเรียนศึกษาประชาคม เคียนซา เคียนซา
133 โรงเรียนวัดดอนพยอม เคียนซา เคียนซา
134 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี เคียนซา เคียนซา
135 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 เคียนซา เคียนซา
136 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา เคียนซา (077) 387114
137 โรงเรียนบ้านคลองกา คลองฉนวน เวียงสระ
138 โรงเรียนบ้านยูงงาม คลองฉนวน เวียงสระ
139 โรงเรียนบ้านไสยง คลองฉนวน เวียงสระ
140 โรงเรียนวัดคลองฉนวน คลองฉนวน เวียงสระ
141 โรงเรียนบ้านควนสูง คลองฉนวน เวียงสระ -
142 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง คลองฉนวน เวียงสระ
143 โรงเรียนบ้านปากหาน คลองฉนวน เวียงสระ 0-7736-8203
144 โรงเรียนบ้านใต้ คลองฉนวน เวียงสระ
145 โรงเรียนบ้านปากกา คลองฉนวน เวียงสระ
146 โรงเรียนบ้านปากสาย ทุ่งหลวง เวียงสระ
147 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง เวียงสระ 0-7736-1995
148 โรงเรียนบ้านหานเพชร ทุ่งหลวง เวียงสระ
149 โรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว ทุ่งหลวง เวียงสระ
150 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ทุ่งหลวง เวียงสระ
151 โรงเรียนบ้านลานเข้ ทุ่งหลวง เวียงสระ
152 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม ทุ่งหลวง เวียงสระ 0-7736-3073
153 โรงเรียนบ้านปากลัด ทุ่งหลวง เวียงสระ
154 โรงเรียนวัดบ้านส้อง บ้านส้อง เวียงสระ
155 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง เวียงสระ 0-7736-6199
156 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง เวียงสระ 0-7736-1182
157 โรงเรียนมหาราช 2 บ้านส้อง เวียงสระ 077-380134
158 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด บ้านส้อง เวียงสระ
159 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก บ้านส้อง เวียงสระ
160 โรงเรียนบ้านส้อง บ้านส้อง เวียงสระ 0-7736-1101
161 โรงเรียนบ้านพรุแชง บ้านส้อง เวียงสระ
162 โรงเรียนเวียงสระศึกษา บ้านส้อง เวียงสระ
163 โรงเรียนบ้านในไร่ บ้านส้อง เวียงสระ
164 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ บ้านส้อง เวียงสระ
165 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ บ้านส้อง เวียงสระ
166 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต บ้านส้อง เวียงสระ
167 โรงเรียนบ้านควนกลาง เขานิพันธ์ เวียงสระ 0-7736-8746
168 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ เขานิพันธ์ เวียงสระ
169 โรงเรียนบ้านควนเจริญ เขานิพันธ์ เวียงสระ
170 โรงเรียนบ้านเขาปูน เขานิพันธ์ เวียงสระ
171 โรงเรียนบ้านกลาง เขานิพันธ์ เวียงสระ
172 โรงเรียนบ้านคลองลำพลา เขานิพันธ์ เวียงสระ
173 โรงเรียนวัดคลองตาล เวียงสระ เวียงสระ
174 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ
175 โรงเรียนวัดเวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-4006
176 โรงเรียนบ้านหนองโสน เวียงสระ เวียงสระ 077363769
177 โรงเรียนบ้านไทรห้อง เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-3433
178 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เวียงสระ เวียงสระ 0-7736-1111
179 โรงเรียนบ้านควนบก เวียงสระ เวียงสระ