คณะผู้บริหาร

นายโอม รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนากร คงช่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 083-0496699
อีเมล์ : tanakon603@hotmail.com