ภาพกิจกรรม
ระชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านควนสระ เป็นการเร่งด่วน ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในห้วงระยะเวลาในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จำนวน 14 วัน
วันนี้ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายโอม รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระ นายธนากร คงช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระ ได้จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านควนสระ เป็นการเร่งด่วน ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในห้วงระยะเวลาในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จำนวน 14 วัน
            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,12:49   อ่าน 155 ครั้ง