ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านควนสระ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายโอม รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านควนสระ เป็นประธานในพิธี
 
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,14:45   อ่าน 130 ครั้ง