ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยทุพพลภาพ/คนแก่ชราภาพ
วันนี้ (25 มีนาคม 2564) เวลา 16.00-18.00 น. โรงเรียนบ้านควนสระวันนี้ (25 มีนาคม 2564) เวลา 16.00-18.00 น. โรงเรียนบ้านควนสระ จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยทุพพลภาพ/คนแก่ชราภาพ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึก ให้ลูกเสือ เนตรนารีรู้จักการให้ แบ่งปัน ดูแลซึ่งกันและกัน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,16:43   อ่าน 131 ครั้ง