ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการระดมทรัพยากรมาพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน
กิจกรรมการระดมทรัพยากรมาพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน จากหน่วยงานต่าง ๆ และจากชุมชน ได้นำมาจัดซื้อทรัพยากรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ และได้รับสนับสนุนบุคลากรจากคณะกรรมการสถานศึกษาในการเข้ามาช่วยในการจัดทำเสาธงลูกเสือ และอุปกรณ์ต่างๆ และบุคลากรที่มีความชำนาญด้านลูกเสือในการจัดทำฐานลูกเสือ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,19:41   อ่าน 120 ครั้ง