ภาพกิจกรรม
นวัตกรรมรูปแบบการบริหาร “POP Model สร้างคนดี มีทักษะ” เป็นนวัตกรรมการด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ และพอเพียง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,17:31   อ่าน 126 ครั้ง