ภาพกิจกรรม
รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรม 4 Team : PoP Model
โรงเรียนบ้านควนสระ มีรูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรม 4 Team : PoP Model เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ปัญหาให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,22:06   อ่าน 54 ครั้ง