ภาพกิจกรรม
"กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด " ปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 นายโอม รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย แจ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านควนสระ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันภัยในสถานศึกษา "กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด " ปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายลูกเสือศรีวิชัย (บ้านไสยยง) ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,23:08   อ่าน 34 ครั้ง