ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วยสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านควนสระ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,22:32   อ่าน 19 ครั้ง