ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "Open House ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน"
วันที่ 13 กันยายน 2565 นายโอม รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระ มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ รัตนบุรี นายสิทธิชัย แจ่มจรัส นายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม ครูโรงเรียนบ้านควนสระ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "Open House ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน" ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสมัยสุวรรณ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การแสดงมโนราห์ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดนิทรรศการ บูทสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการแสดง Open House คอนเสิร์ต ของโรงเรียนบ้านควนสระ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,11:24   อ่าน 23 ครั้ง