ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)
วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านควนสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) โดยมีนายโอม รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระเป็นประธาน และมี นายณัฐวุฒิ ขุนล่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง นางอารีย์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดสองแพรก เป็นกรรมการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านควนสระ โดยการดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:55   อ่าน 22 ครั้ง