ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์ หนูเกลี้ยง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนิชนันท์ ทองตราชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2