ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนิชนันท์ ทองตราชู
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกัลยาณี เฟื่องฟุ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1