ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนิชนันท์ ทองตราชู
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2