ปฐมวัย

นางนิชนันท์ เพชรกูล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0894694022

นางสาวกัลยาณี เฟื่องฟุ้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

วรรณกร นุ่มทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0949956224
อีเมล์ : wnkn1992@hotmail.com