ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลประทาน โล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบรักษาศีล ๕
ชื่ออาจารย์ : นายธนากร คงช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2561,11:43  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบรางวัลอวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ชื่ออาจารย์ : นายชาตรี เพชรกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,09:06  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบรางวัลอวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ หนูเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,09:06  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา บุญญานุกูล ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,09:01  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา บุญญานุกูล ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบรางวัลอวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ สาขา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,09:00  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา บุญญานุกูล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,09:00  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนบ้านควนสระ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,08:59  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนบ้านควนสระ ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,08:59  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนบ้านควนสระได้รับรางวัลต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล ๕ ระดับเพชร ดีเด่น ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,08:58  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนบ้านควนสระได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,08:58  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..