ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทำน้ำพริกผักสด รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตฯเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:35  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:34  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:32  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคิดเลขเร็ว รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตฯเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:31  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:26  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ รามทัศน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:24  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูแกนนำ
ชื่ออาจารย์ : นายชาตรี เพชรกูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,15:38  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นายชาตรี เพชรกูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,15:34  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูที่งดเหล้า เบียร์ ครบพรรษา
ชื่ออาจารย์ : นายชาตรี เพชรกูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,15:33  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา ปลอดภัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,15:32  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..